Otvorenie synodálnej cesty v Bratislavskej arcidiecéze (aktualizované)

Pridal dňa

Svätý Otec František v nedeľu 10. októbra 2021 v Ríme slávnostne otvoril synodálnu cestu pod názvom “Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia“ a pozýva všetky partikulárne cirkvi, aby sa vydali na túto synodálnu cestu v celej Cirkvi od 17. októbra 2021. Synodálna cesta smeruje k sláveniu 16. riadneho plenárneho zhromaždenia synody biskupov v októbri 2023, po ktorej bude nasledovať realizačná fáza, do ktorej budú znova zapojené partikulárne cirkvi.

Synodálny proces v našej Bratislavskej arcidiecéze otvoríme 17. októbra 2021 o 10.30 slávnostnou svätou omšou v Katedrále svätého Martina. Srdečne pozývame - nakoľko to protipandemické opatrenia dovolia - zúčastniť sa na tomto slávení v našej katedrále.

Svätú omšu bude možné sledovať v priamom prenose na facebookovom profile Bratislavskej arcidiecézy.

Počas stretnutia Svätého Otca Františka s biskupmi, kňazmi, rehoľníkov, seminaristami a katechétmi v katedrále svätého Martina v Bratislave dňa 13. septembra 2021 zazneli v úvode príhovoru slová: „prichádzam k vám ako váš brat, a preto sa cítim ako jeden z vás. Som tu, aby som s vami zdieľal vašu cestu, - toto je úlohou biskupa, čiže pápeža -, vaše otázky, očakávania a nádeje tejto cirkvi a tejto krajiny.” Dostali sme duchovný dar, že Svätý Otec „zdieľal našu cestu”, a tým nás osobitne pozval, aby sme sa my teraz vydali na synodálnu cestu so Svätým Otcom a celou Cirkvou.

Synodálna cesta má za úlohu, ako hovorí prípravný dokument, aby prispela k rozprúdeniu myšlienok, duchovnej sily a tvorivosti všetkých tých, ktorí sa budú podieľať na tejto ceste a umožní im podeliť sa o plody ich úsilia.

Vydajme sa teda i my na synodálnu cestu v dôvere a otvorenosti pôsobeniu Božieho Ducha Svätého, aby sme spoločne kráčali, prehlbovali participáciu a otvárali sa misii.

Aktualizované:

Video záznam svätej omše je k dispozícii na facebookovom profile Bratislavskej arcidiecézy.

Fotografie z otvorenia synodálneho procesu v Bratislavskej arcidiecéze sú k dispozícii na stránkach Tlačovej kancelárie KBS.

__________
Zdroj: výber z listu otca arcibiskupa kňazom pri príležitosti Otvorenia synodálnej cesty v Bratislavskej arcidiecéze.

Stránka je priebežne aktualizovaná. Dátum vytvorenia: 11.10.2021. Dátum poslednej aktualizácie: pozri informácie uvedené pod nadpisom stránky.