Arcibiskup Zvolenský na stretnutí „Ktosi Ťa volá“

Pridal dňa

V sobotu 28. februára 2009 sa v priestoroch Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave uskutočnilo stretnutie s názvom Ktosi ťa volá, ktorého cieľom bolo spoznanie Božieho plánu v živote mladého človeka.

Stretnutie vyvrcholilo svätou omšou, ktorú celebroval bratislavský arcibiskup – metropolita Stanislav Zvolenský. V kázni sa na mladých obrátil vychádzajúc z evanjelia o povolaní svätého Matúša. Ježišove slová „poď za mnou“ znamenajú žiť ako On, ktorý bol Božím synom a súčasne blízkym človekom. Kristus volá Matúša, volá i nás všetkých, predovšetkým cez krst, aby sme sa stali dobrými Božími synmi a dcérami. Pôstne obdobie je príležitosťou hlbšie si toto povolanie uvedomiť a zdokonaliť sa v ňom. A aj takto hľadať konkrétnu cestu povolania, hľadať vlastné poslanie v Božom pláne spásy - až po voľbu konkrétneho životného stavu. Potom arcibiskup mladým poradil, aby o týchto veciach rozprávali vo svojich spoločenstvách a pozval ich ku vďačnosti ku všetkým, ktorí im pomáhajú hľadať cestu vlastného povolania. A keď sa vrátia domov, nech tam hovoria o všetkom dobrom, čo tu zažili a tak sa tiež stali svedkami pre tých, ktorí tiež uvažujú o náplni svojho života.

__________

Foto zo stretnutia: Fotoservis TK KBS
Audio zo stretnutia: Zvukový archív na kscm.sk