Aj jarnú zbierku na charitu je možné podporiť on-line

Pridal dňa

Na 1. pôstnu nedeľu tradične konáme jesennú zbierku na charitu. (Arci)diecézne charity na Slovensku dávajú tento rok veriacim možnosť prispieť do zbierky aj online.

Bratislavskú arcidiecéznu charitu môžete podporiť na webovej stránke www.precharituba.sk.

V online jesennej zbierke na charitu darcovia venovali Bratislavskej arcidiecéznej charite na pomoc núdznym 7 723,57€.

Bratislavská arcidiecézna charita si veľmi váži každý jeden dar a vopred ďakuje darcom za podporu. Pán Boh nech odmení každého nezištného darcu!