Od 1. januára 2021 je pozastavené verejné slávenie bohoslužieb

Pridal dňa

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, je vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenie bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.

Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Slávenie bohoslužby vyplýva aj vzhľadom na nariadenia z povahy ich zamestnania. Takéto súkromné bohoslužby je možné streamovať. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Počet osôb pre streamovanie súkromnej bohoslužby je na základe platného zákazu stretávania obmedzený na kňaza plus max. 5 osôb. Túto výnimku ale zároveň kvôli striktnému obmedzeniu pohybu teraz nemožno uplatniť v takom zmysle, aby sa na súkromné bohoslužby v chrámoch pozývali či prihlasovali rôzne rodiny podľa poradovníkov, zapísaných úmyslov, atď.

Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení.

Znovu pripomíname, že základné hygienické opatrenia zostávajú i naďalej v platnosti a treba ich dodržiavať.

Chrámy nie je nariadené zamknúť - nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania.

V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.

Pozývame všetkých bratov a sestry, aby i napriek obmedzeniam, ktoré vyplývajú z kritického stavu šírenia sa koronavírusu v spoločnosti, vytrvali v osobnej modlitbe, v budovaní spoločenstva domácej cirkvi v rodinách, vo vzájomnej pomoci a spolupatričnosti, v obetovanom utrpení ako účasti na Kristovom kríži a v zodpovednosti v dodržiavaní hygienických i protipandemických opatrení ako prejave lásky k blížnym. Nech k tomu poslúžia i viaceré on-line možnosti pre duchovné posvätenie.

__________
Foto: Pixabay, koláž ABÚ
Zdroj: TK KBS