Svätý Otec založil fond Pápežských misijných diel na pomoc v kríze koronavírusu

Pridal dňa

Svätý Otec založil fond Pápežských misijných diel na pomoc v kríze koronavírusu. Ako uviedol kardinál Tagle, „Svätý Otec pozýva celú širokú sieť Cirkvi, aby čelila výzvam, ktoré stoja pred nami“.

Pápež venoval sumu 750 tisíc USD ako počiatočný príspevok do fondu a požiadal tie cirkevné inštitúcie, ktoré môžu či chcú, aby prispeli do tohto fondu prostredníctvom Pápežských misijných diel každej z krajín.

Zo Slovenska je možné prispieť prostredníctvom transparentného účtu PMD na Slovensku.

__________
Zdroj: Ivan Kňaze, národný riaditeľ Pápežských misijných diel