Sviatok sv. Jána Almužníka v Dóme sv. Martina

V súvislosti s prítomnosťou relikvií svätého Jána Almužníka v rovnomennej kaplnke Katedrály svätého Martina bude bratislavský arcibiskup-metropolita Stanislav Zvolenský celebrovať slávnostnú omšu v predvečer sviatku spomínaného svätca, a to vo štvrtok 22. januára 2009 o 18.00 večer. Súčasťou slávenia bude aj vzdanie úcty relikviám svätca.

Svätý Ján Almužník sa narodil na Cypre, v roku 608 sa stal biskupom v Alexandrii, kde vynikol svojou dobročinnosťou voči chudobným.

Jeho telesné pozostatky boli najprv uložené v Alexandrii, no po dobytí Carihradu ich turecký vládca daroval uhorskému kráľovi Matejovi Korvínovi. Po porážke pri Moháči previezli telo svätca z Budína do Bratislavy, kde mu začiatkom 18. storočia jeho veľký ctiteľ, arcibiskup Imrich Esterházy, nechal postaviť osobitnú kaplnku.

Ján Almužník je svätec nerozdelenej Cirkvi, ktorého prosme o orodovanie za jednotu kresťanov. Jeho relikvie sú ako jediné celistvé pozostatky svätca pre našu arcidiecézu mimoriadnou vzácnosťou.

__________
Foto: http://adsum.sk