Aktivity pre ochranu počatého života

Pridal dňa

25. marca si každoročne pripomíname Deň počatého dieťaťa, ktorý je silným impulzom pre mnohoraké podujatia, aktivity i angažovanosť v ochrane nenarodených detí, ochrane života od počatia po prirodzenú smrť i pomoci tehotným matkám a rodinám v núdzi.

Ponúkame prehľad podujatí a aktivít, ktoré súvisia s Dňom počatého dieťaťa:

17. ročník kampane 25. marec – Deň počatého dieťaťa

Občianske združenie Fórum života organizuje 17. ročník kampane 25. marec – Deň počatého dieťaťa, ktorou si pripomíname, prejavujeme a šírime úctu k životu od počatia. Život nás všetkých sa začal počatím, a preto aj tento ročník kampane sa nesie v znamení osláv počatia každého z nás, aby sme si cez hodnotu svojho vlastného života uvedomili vzácnosť každého počatého života, aj toho nenarodeného. Oslávme svoje „počatiny“ spoločne v období od 19. do 26. marca nosením bielej stužky alebo usporiadaním malej oslavy aj v našom/vo vašom spoločenstve.
Viac informácií je k dispozícii na stránke www.25marec.sk. Ďalšie informácie sú uvedené v prílhe.


Koncert za život

Občianske združenie Fórum života pozýva na benefičný Koncert za život s Komorným orchestrom ZOE a husľovým virtuózom Jurajom Tomkom, ktorých bude slovom sprevádzať známy spisovateľ Daniel Hevier. Záštitu nad podujatím, ktoré sa uskutoční 21. marca o 18:30 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave, prevzal prof. Vladimír Krčméry. Príďte si vypočuť Vivaldiho Štyri ročné obdobia, vstupné je dobrovoľné a výťažok z koncertu bude použitý na aktivity a projekty zamerané na ochranu života od počatia a na pomoc rodinám.


9 mesiacov za život

Na sviatok Zvestovania Pána, 25. marca, sa začína 2. ročník celoslovenskej kampane s názvom 9 mesiacov za život. Ide o modlitbovú iniciatívu za nenarodené deti, v trvaní 9 mesiacov od 25. marca do 25 decembra. V Bratislave zahájime kampaň krížovou cestou za nenarodené deti, ktorá sa bude konať 25.3. o 9.00 na Bratislavskej kalvárii. Viac informácií o tejto kampani je možné sa dozvedieť na www.9mesiacovzazivot.sk.
Ďalšie informácie sú uvedené v prílohe.


Marcové Modlitby matiek

Spoločenstvo Modlitby matiek z Komunity útecha pozýva na spoločné modlitby do Kostola Loretánskej Panny Márie u uršulínok na Uršulínskej ul. 1 v piatok 24. marca až nedeľu 26. marca vždy o 17.00.
Ďalšie informácie sú uvedené v prílohe.