Blahorečenie Jána Havlíka

Informácie o Jánovi Havlíkovi - bohoslovcovi Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, ktorý zomrel v roku 1965 ako 37-ročný na následky mučenia v komunistických väzniciach.

Základné životopisné údaje Jána Havlíka, proces jeho blahorečenia a modlitby o príhovor Božieho služobníka sú k dispozícii na webstránke www.janhavlik.sk.

Zoznam príspevkov v rámci webového sídla Bratislavskej arcidiecézy o Jánovi Havlíkovi a o príprave jeho blahorečenia:

Ján Havlík bude blahorečený

14. decembra prijal Svätý Otec na audiencii kardinála Marcela Semerana, prefekta Dikastéria pre kauzy svätých. Medzi ôsmimi dekrétmi, ktoré schválil, bol aj dekrét o mučeníctve Jána Havlíka in odium fidei, teda z nenávisti k viere.

Ján Havlík bol bohoslovcom Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, ktorý zomrel v roku 1965 ako 37-ročný na následky mučenia v komunistických väzniciach. Stane sa tak ďalším svedkom z obdobia prenasledovania Cirkvi komunistickým režimom, ktorého mučeníctvo Cirkev oficiálne uznala.

Ukončili prípravu Positia v kauze Božieho služobníka Jána Havlíka

V týchto dňoch bolo ukončené „Positio super martyrio“ Božieho služobníka Jána Havlíka, bohoslovca Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, ktorý zomrel ako 37 ročný na následky dlhoročného nespravodlivého väznenia. Hoci sa nemohol stať kňazom, ani za múrmi väzenia nestratil túžbu byť misionárom.

Ukončenie diecéznej fázy procesu blahorečenia Jána Havlíka

Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, Arcibiskupský úrad v Bratislave a obec Dubovce pozývajú v sobotu 24. februára 2018 na ukončenie diecéznej fázy procesu blahorečenia Božieho služobníka Jána Havlíka, bohoslovca Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul umučeného komunistickým režimom. Rodák z Vlčkovian, dnes súčasti obce Dubovce pri Skalici, zomrel v roku 1965 vo veku 37 rokov na následky dlhoročného nespravodlivého väznenia za náboženskú činnosť.

Začiatok diecéznej fázy procesu blahorečenia v Bratislavskej arcidiecéze

Otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský ako diecézny biskup Bratislavskej arcidiecézy v nedeľu 9. júna 2013 o 15.00 vo farskom kostole sv. Michala Archanjela v Skalici slávnostným obradom otvorí diecéznu fázu procesu blahorečenia Janka Havlíka, bohoslovca Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul.

Spomienková slávnosť venovaná mučeníkovi Jánovi Havlíkovi

V dňoch 22. a 23. októbra 2011 usporiadala obec Dubovce na počesť svojho rodáka Janka Havlíka, bohoslovca Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, umučeného komunistickým režimom, spomienkovú slávnosť. Prvý deň sa uskutočnila konferencia na tému „Išiel proti prúdu“, nasledujúci deň sa konala pietna slávnosť, na ktorú bol pozvaný aj bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.