Blahorečenie Alfonza Paulena

Alfonz Paulen

Zoznam príspevkov v rámci webu Bratislavskej arcidiecézy o Alfonzovi Paulenovi, kňazovi a mučeníkovi i o príprave jeho blahorečenia...

Základné informácie o Alfonzovi Paulenovi a procese blahorečenia, aktuality, filmový dokument a obrazový materiál i svedectvá a duchovné materiály sú uvedené na webovej stránke:

www.alfonzpaulen.sk

Kontakty procesu blahorečenia: e-mail blahorecenie@abuba.sk, tel. +421 257 200 615 (postulátorka), +421 257 200 638 (sekretariát)
Zhromažďovanie informácií v rámci diecéznej fázy procesu blahorečenia.

Začiatok diecéznej fázy procesu blahorečenia a svätorečenia Alfonza Paulena

Priebežne aktualizované (posledná aktualizácia 24. apríla 2023).

11. apríla 2023 o 16.00 sa vo farskom kostole sv. Anny v Šenkviciach konalo oficiálne verejné otvorenie diecéznej fázy procesu blahorečenia a svätorečenia Alfonza Paulena za účasti našich biskupov Mons. Stanislava Zvolenského a Mons. Jozefa Haľka, biskupského delegáta, postulátorky kauzy a promótora spravodlivosti, členov vyšetrovacej a historickej komisie i ďalších hostí.
Po slávnostnom otvorení kauzy nasledovala svätá omša pri príležitosti 69. výročia úmrtia Božieho služobníka Alfonza Paulena.