Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy bl. Zdenky Schelingovej v Bratislave

Pridal dňa

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Špitálska 7, 814 92 Bratislava, v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje:

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy bl. Zdenky Schelingovej, Sv. Pia X. 1/A, Bratislava.

Úplné informácie o výberovom konaní sú uvedené v prílohe.