Vianočné prianie

Pridal dňa

 
„Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom:
Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán.
A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“

(Lk 2, 10-12)

Zo srdca vám prajeme a v modlitbe vyprosujeme požehnané a milostiplné vianočné sviatky naplnené Božím pokojom, láskou a milosťou...

Nech i tento - pre mnohých neľahký - čas pandémie sa vo vianočnom stíšení stáva časom zakúsenia Božej blízkosti,
ktorá sa v narodenom betlehemskom dieťati dotýka našich trápení a prináša milosť do sŕdc, zdravie tela i duše
a schopnosť svedčiť o jeho láske vytrvalosťou v zodpovednosti i konkrétnou pomocou blížnym.

__________
Priame prenosy i záznamy z prenosov sú k dispozícii na facebookovej stránke Bratislavskej arcidiedézy.